منوی سایت
کاتالوگ الکتروگیربکس هلیکال (سری G) 
آخرین ویرایش: 1396/11/28
حجم : 827 کیلوبایت
کاتالوگ الکتروگیربکس هلیکال-بول (سری K) 
آخرین ویرایش: 1395/08/17
حجم : 1.13 مگابایت
کاتالوگ گیربکس هلیکال موازی (سری H) 
آخرین ویرایش: 1396/11/20
حجم : 487 کیلوبایت
اتالوگ الکتروگیربکس آویز (سری F) 
آخرین ویرایش: 1397/09/17
حجم : 498 کیلوبایت
برنامه محاسبه توان و دور گیربکس در کاربردهای مختلف
آخرین ویرایش : 1393/07/04
حجم : 6.9 مگابایت